Partecipa a SanSalvo.net

Sei già registrato?

Accedi con e-mail e password

Lu Trigne

Condividi su:
Scorre nu fiume sotte, abballe abballe, ch'a vodde pare tande bbone e bbelle e a vodde j' areggire lu ciurvèlle e tè ze porte tutte a maravàlle. Lu Trigne è de natura cirvelline e fa gna fa la spose nghi lu spose: mo ce vó sta', mo fa la timitòse, mo ze ne scappe e mo fa le muìne. Na vodde tè vó fa' lu mulesàne, na vodde pe l'Abbruzze z'avvecìne, na vodde tè ze mette a la cumbìne e doppe ci-arepènze e cagne mane. Lu Vuaste ammònde ze le vede sotte a nasce fresche e chiare a la mundàgne, a scègne gné na serpe pe cambàgne tramèzz'a bosche, jervetelle e motte. E, canda passe sott'a Caruvìlle e a Chiàuce, camine cchiù secùre e va cchiù leste e, 'm mezz'a la nature, tra prète e cascatèlle fa la ziile. Vede Durònie e cchiù sopre Bagnòle, accuvacciàte ammènde 'n gime 'n gime; sott'a Salcìte scorre a la cumbìne e tra Mulise e Abbruzze fa la spole. Cchiù grosse e cchiù furzande, z'avvendùre dendr'a na strette tra Schiave e Trevènde, ma passe nghi nu striile preputènde e z'aretròve a na bbella pianure. L'acque de le vallùne a vallungèlle le hònfie tande ca n'ge sta a lu lette: alloro va facènne ca' despètte e va 'llahà' le campe e l'urtecèlle. Le sanne le cafune de la Rocche e le cafune sott'a San Giuvanne ca, canda tè' la chiène, a tutte vanne strapòrte piante e terre tocche tocche. Arrive a la chiesette de Canneté e, 'ngiarmejènne, fa la penetènze; cchiù lla sta le demànie de Celènze e de Mundefalcòne terre e prète. La Torre de la Fare da nu strille prime che passe sott'a Caprafìche, la strette addò' svulàzze curve e piche e Mundemitre da voce a Tufìlle. Pu ze scaprìcce a fa' du' vodd'a ggire, gné nu huàjjòne lìbbere e cundènde: ze ne va dritte: Dijòle j' tè' 'm mende e Mafalde a la destre l'aremmìre. Lu fiume vede Frèsce da lundàne e cchiù de là Lendèlle e Mundenìre. 'Nnanz'a na dighe forme na pandìre, le zombe e z'arebbìjje chiane chiane. Sott'a la ripe quatte quatte scorre, sentènne già lu 'ddore de lu mare e vede lu pajèse accuscì care, huardàte da la chiese e da la torre. Pe remeràriè bbone, va cchiù chiane: z'è fatte accuscì grosse 'stu pajèse che da lu colle andiche z'è distèse a tutte late e pe tutte la Piane. Lu fiume a Sande Salve j' vò cchiù bbene: j'addàcque l'orte, campe e campecèlle, porte l'acque a la Sivve e la Marèlle, le refurnisce de prète e de rène. Doppe z'abbìjje 'ngondr'à lu destine: la torre a Mundebbèlle le salute pe dice: « La baldanze si' perdute, a poche passe truve la marine! » Lu fiume, gné nu vecchie 'ndrungunìte sopr'a lu lette a l'ùteme angunìjje, atturnijàte da la mojje e fijje, tra junge e tra cannizze z'è 'ffiacchìte. E, lende e rassegnate, ze prepare a da' a lu mare tote e acque e schiume: lu fiume nen è mare e nn'è cchiù fiume, lu mare nen è fiume e nn'è cchiù mare. E quale fiume tè' cchiù bbella sorte de queste Che tè nàsce da nu Vuaste e, canda mòre, vede l'addre Vuaste, com'a vulè'renasce da la morte? E quale fiume tè' chestu destine da scavalca' mundàgne e piane e coste p'aretruvàrze, manghe a farle apposte, a nasce angòre canda sta a la fine? Pecche n'zo' pute ave' i' 'ssa furtune d'ardeventà' huajjòne a la vecchiaje? Forze pecche tramezz'a tanda huaje du' vodde nen ce pò passa' nesciùne? Pecche n'zo' pute ave' i' 'ssa furtune d'ardeventà' huajjòne senza pene p'arcumenzà' da cape a vulè' bbene, pe fa' felice angòre cacchedùne?
Condividi su:

Seguici su Facebook